Aanbod lezingen

top

Nieuw: Lezing rond depressie en/of burn-out

In de lezing wordt klaar en duidelijk het verband uitgelegd tussen piekeren en depressie. Vroeger dacht men dat depressieve mensen piekerden, nu weet men dat het piekeren de depressie in de hand werkt. Typische negatieve denkstijlen worden onder de loupe genomen.

Methodes om te leren doseren en ontspannen worden gedemonstreerd. Het creŽren van 'flow' momenten voor het bereiken van een kwaliteitsvol leven wordt benadrukt.

Methodes en inzichten worden aangereikt om met de depressie om te gaan 'Je bent niet jouw gedachten'.

top

Nieuw: Workshop: Stress in de controlekamer

Inhoud: onderwerpen die kunnen aan bod komen

 • Stress mechanisme in het lichaam (neurologisch affiliatief systeem)- vecht of vluchtgedrag
 • Cognitieve en sensorische informatieverwerking: invloed van stress op waarneming, denken en geheugen
 • SeriŽle en parallelle informatieverwerking
 • Angst en faalangst
 • Het verband tussen denken (gedachten) en angst (gevoel) en gedrag
 • Hoe kan je angst verminderen en wat maakt dat de angst juist toeneemt?
 • Cognitieve technieken in het hanteren van stress en niet-adaptief gedrag
 • Body scan oefening en/of Jacobson: twee ontspanningstechnieken
 • Stop- technieken (STAR- principe)
 • Probleemoplossingsgericht denken
 • Probleem oplossingsstrategieŽn: het vijf stappen model
 • Persoonsgericht versus taakgeoriŽnteerd denken en handelen
 • Sociale cohesie en ondersteuning
Duur van de workshop: halve of hele dag.

top

Omgaan met faalangst

Faalangst kan bij leerlingen heel wat ellende veroorzaken. Soms komen de leerlingen in een dusdanige negatieve spiraal terecht dat ze onterecht afzakken qua niveau of mislukken in hun studies. Sommigen krijgen problemen op psychisch, fysisch en/of emotioneel vlak. We denken daarbij aan hyperventilatie problemen, slaapstoornissen, gezondheidsklachten, problemen in sociale contacten, laag zelfwaarde gevoel, depressies, regelmatig schoolverzuim, enz.

In de sessies wordt ingegaan op wat faalangsttraining zoal inhoudt. Verder wordt besproken wat je als leerkracht kan doen: hoe detecteer je faalangst, hoe kan je best omgaan met faalangstige leerlingen, wat kan er aan bod komen in de bespreking met de ouders? Vooral bij jongere kinderen zullen de ouders een belangrijke rol spelen in de aanpak van de faalangst.

top

Voor leerkrachten en directies: Omgaan met ouders

 • Hoe kan je ouders ertoe brengen dat ze constructief meewerken bij het nemen van bepaalde moeilijke beslissingen?
 • Hoe breng je het beste slecht nieuws over?
 • Welke strategieŽn kan men hanteren?
 • Wat is beter te vermijden?
 • Hoe kan men leren zijn eigen emoties en deze van anderen te hanteren?
 • Wat maakt dat een gesprek niet eindigt met (blijvende) frustraties en gevoel van onbegrip bij de verschillende partijen? (zie boek: 'Omgaan met ouders')

Deze sessie biedt een training in een reeks van communicatieve gesprekstechnieken en andere sociale vaardigheden die nuttig zijn in zogenaamde moeilijke gesprekken met ouders. Recent is er veel aandacht voor het fenomeen 'agressie op school'. In samenwerking met Klasse werkte ik een aantal tips uit 'Omgaan met ouders'.